download GirlStyle 女生日常 app
梁朝偉學歷中三英文掀熱議!網民列香港人與外國人講英文分別:得香港人話人英文差

梁朝偉學歷中三英文掀熱議!網民列香港人與外國人講英文分別:得香港人話人英文差

Trendy 人氣熱話
By Sammi on 17 Sep 2021
Senior Editor

梁朝偉英文|梁朝偉出演 Marvel 電影《尚氣與十環傳奇》的「徐文武」一角,人氣再度急升!早前梁朝偉因宣傳《尚氣》不時要以英文接受訪問獲讚,最近馬蹄露姪仔 YouTuber 馬米高拍片以梁朝偉的訪問為題材教觀眾英文,不過影片上載四天就引起網民熱議!網民認同梁朝偉英文已好過很多大學生,並點出香港人與外國人學英文分別!

廣告
廣告

梁朝偉英文|梁朝偉出演 Marvel 電影《尚氣與十環傳奇》的「徐文武」一角,人氣再度急升!

馬蹄露姪仔 YouTuber 馬米高拍片以梁朝偉的尚氣訪問為題材教觀眾英文

# 梁朝偉以流利英文讀《尚氣》旁白零港式口音!

梁朝偉在 Marvel 電影《尚氣與十環傳奇》預告片用全英文做旁白,不少網民大讚梁朝偉的英文說得流利夠自然,根本聽不出任何港式英語的口音,獲一眾影迷及網民的大讚。

# 馬米高評價梁朝偉英文文法及用詞

早前(12日)人氣 YouTuber 馬蹄露姪仔馬米高就以梁朝偉全英文訪問的片段為題材,點出他的文法及用詞的不當之處。在影片中馬米高提到梁朝偉把超級英雄「Deadpool(死侍)」讀成「Deadpoo(死了的糞便)」,又把「The ten rings makes Ren Wu」錯誤地把 make上加了「s」等,直指梁朝偉犯下不少港人說英文常犯的錯誤。

廣告
廣告

馬米高評價梁朝偉英文文法及用詞

YouTuber 馬蹄露姪仔馬米高就以梁朝偉全英文訪問的片段為題材,點出他的文法及用詞的不當之處。

在影片中馬米高提到梁朝偉把超級英雄「Deadpool(死侍)」讀成「Deadpoo(死了的糞便)」

# 馬米高讚:梁朝偉英文好過大部分大學生!

因為馬米高此影片標題以「【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel?」,令到不少網民誤以為馬米高一心只批評梁朝偉的英文。不過在影片中馬米高雖然有評價梁朝偉的英文文法及用詞,並作出修正教觀眾正確的用法,但是馬米高亦有表示十分欣賞和佩服梁朝偉的用心,大讚梁朝偉以中三學歷來說,文法和發音已好過大部分大學生,更相信梁朝偉下了很多苦功在英文上。

馬米高此影片標題以「【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel?」批評梁朝偉?

在影片中馬米高雖然有評價梁朝偉的英文文法及用詞

# 網民:不停話梁朝偉「得中三學歷 毅進都讀得多書過佢」?

廣告
廣告

不過因影片引發網民的誤會,以為馬米高狂踩梁朝偉的英文不夠好,就惹來網民的瘋狂討論:「其實用學歷去掛鉤人英文水平已經不好,仲要不停話『得中三學歷 毅進都讀得多書過佢』」、「九唔搭八唔知佢講乜」。雖然有網民疑似看完整段影片,但是卻認為馬米高狂數梁朝偉後,最後才讚賞補穫:「成條片不斷踩偉 最後補獲讚兩句 嘩眾取寵」

馬米高狂踩梁朝偉的英文不夠好,就惹來網民的瘋狂討論

有網民疑似看完整段影片,但是卻認為馬米高狂數梁朝偉後,最後才讚賞補穫

# 網民力撐馬米高!不認為踩梁朝偉

另外大部分網民看過馬米高這段影片後,認為馬米高並沒有冒犯梁朝偉之意:「有睇過,不過都淨係糾正返錯誤,比較似用範例黎教英文。我個人黎講冇乜侮辱成份甚至係無」、「我撐馬米高,佢一路係講事實,佢亦都無踩低梁朝偉」、「開頭講左一段見真人既往事,讚偉仔nice,之後係糾正段英文」、「有錯誤就要糾正, 我覺得冇乜問題。 係一個幾好嘅教學」

大部分網民看過馬米高這段影片後,認為馬米高並沒有冒犯梁朝偉之意

網民撐馬米高,佢一路係講事實,佢亦都無踩低梁朝偉

網民力撐馬米高!不認為踩梁朝偉英文不好?

廣告
廣告

馬米高不停話梁朝偉「得中三學歷 毅進都讀得多書過佢」?

# 網民點出「香港與外國人學英文2分別」

同時有網民就點出香港人與外國人學英文的分別,認為香港人學英文在流暢度和文法準確度兩者中,一般會選擇後者,但是外國人卻會著重流暢度:同外國人溝通時,佢地寧願聽到 100%流暢 70% 啱文法,都唔想 100% 啱文法但得 70% 流暢度」、「香港人鍾意用深字,啱文法,但就er er er唔流暢」

馬米高評梁朝偉英文!網民點出香港人與外國人學英文分別,認為香港人在流暢度和文法準確度會選後者

馬米高評梁朝偉英文!同外國人溝通,佢地寧願聽到 100%流暢 70% 啱文法,都唔想 100% 啱文法 70% 流暢度

有網民續稱外國人跟外國人溝通時都會有很多文法上的錯誤,就像香港人講中文都不會「之乎者也」。

馬米高評梁朝偉英文!網民續稱外國人跟外國人溝通時都會有很多文法上的錯誤!

# 網民:成日批評別人英文差的人都是香港人

廣告
廣告

有網民就認為經常會批評別人英文差的人都是香港人:「肯講英文,就俾人捉grammer發音;唔講英文,就笑鳩你讀書少唔識英文」、「其實外國人哋真係無乜所謂,聽得明就ok!係某D香港人咁鍾意捉人哋D英文錯處」、「香港人最鍾意笑香港人英文差」

馬米高評梁朝偉英文!有網民就認為經常會批評別人英文差的人都是香港人

馬米高評梁朝偉英文!香港人最鍾意笑香港人英文差,外國人絕不會

馬米高評梁朝偉英文!其實外國人哋真係無乜所謂,聽得明就ok!

大家有興趣可在以下看馬米高最新影片評價梁朝偉英文文法及用詞片段「【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel?」

延伸閱讀:

Text: GirlStyle editorial
Photo Source: 《尚氣與十環傳奇》, 馬米高 YouTube, 連登討論區, Facebook

❣️ 立即 Follow 我們的 Instagram girlstyle.mag

🔔 訂閱 GirlStyle 女生日常 YouTube頻道

✨GirlStyle 女生日常手機應用程式正式登陸 App Store 及 Google Play✨ 👉 立即下載