download GirlStyle 女生日常 app
「冇人以為喎」玩足全晚!馬明瘋狂擦Do姐鞋氣氛超尷尬,網民:馬明似搭枱已經開始掛住黃翠如~

「冇人以為喎」玩足全晚!馬明瘋狂擦Do姐鞋氣氛超尷尬,網民:馬明似搭枱已經開始掛住黃翠如~

Trendy 人氣熱話
By Cynthia on 05 Dec 2017
Digital Editor

《Do姐去Shopping》上星期同黃翠如去日本玩真係笑到大家碌哂地!今個星期開始就到小馬馬國明+農夫+Do姐去到丹麥Shopping,雖然之前都拍過上輯嘅英國篇,但係睇咗第一集嘅觀眾都話馬明唔係好夾哩個組合,你地又點睇?

廣告
廣告

Screen Shot 2017-12-05 at 3.10.36 PM

天然呆馬國明喺哩幾集嘅地位明顯係上賓級,Do姐一見到馬明就好Nice咁歡迎佢~沒有比較就沒有傷害,農夫自然又成為下把位,一黎就輕輕打咗陸永一吓啦~

05122017_01

不過亦都有唔少笑位!Do姐叫C君扶佢上馬車,農夫兩隻「卡啦蘇」就手舞足蹈話:「想畫度符~」

05122017_ 03

去到第一個景點嘅時候,馬明已經一輪嘴將背好嘅介紹讀出,Do姐都讚佢做足功課~

05122017_04

廣告
廣告

陸永將自己背好嘅稿讀出時,Do姐一臉質疑問:「你點會知道架?」,陸永就話:「你估我黎旅行呀?我黎上堂架,我有做足功課架!」

05122017_05

然後去咗皇室茶葉店,陸永指住個中文字牌匾話:「你地唔好以為哩個係哩間舖嘅中文名呀」Do姐即刻話:「冇喎,冇人以為喎!」勁搞笑~

05122017_06

上去一間賣茶具嘅店舖,Do姐話:「你唔好以為係手袋喎」,農夫即刻寸返Do姐話:「冇人以為喎!」~

05122017_08

不過馬明就話:「Do姐唔係手袋黎架咩?」,俾返少少面比Do姐下台,令到Do姐盛讚馬明乖仔!

05122017_07

廣告
廣告

去到飲茶嘅時候,陸永又話:「大家唔好以為係上咗年紀嘅人先鐘意飲茶喎」,又俾位Do姐入:「冇人以為喎」,馬明又加入Do姐「冇人以為喎」,好彩仲有C君撐陸永:「我以為呀!」

05122017_09

當C君飲茶時又話:「唔好以為我哩杯茶咁濃係普洱」,Do姐:「冇人以為喎」!好彩陸永都有幫返C君:「拎杯普洱黎」,2對2都叫做令農夫哩個旅程過得舒服少少呀~

05122017_010

陸永未飲杯茶已經「嘩」定先!

05122017_011

陸永終於俾Do姐讚返次,令到佢地不知幾開心!

05122017_012

廣告
廣告

 

又到馬明擦鞋時間啦!「絲質眼罩唔係好啱Do姐用,因為Do姐一條紋都冇~」

05122017_013

點知又俾農夫話:「即係你話Do姐似面具呀?」,網民就話覺得農夫似想暗示Do姐整得多⋯⋯

05122017_014

到陸永介紹養生茶俾Do姐先好笑!佢話Do姐都唔係好啱用,因為佢冇「生」要養~(唔通又係暗示Do姐老⋯⋯)

Screen Shot 2017-12-05 at 12.36.01 PM

C君話要送個刷俾馬明,因為馬明咁識擦鞋~

廣告
廣告

Screen Shot 2017-12-05 at 12.37.10 PM

Screen Shot 2017-12-05 at 12.37.17 PM

陸永又寸下馬明:「我冇訪問人地,我剩係背稿架咋!」

Screen Shot 2017-12-05 at 12.40.14 PM

今次換咗馬明,有部份網民都話哩個化學作用唔錯,令到農夫好慘咁好搞笑咁話!不過亦都有網民話,已經開始掛住黃翠如,覺得馬明太顧形象、太有偶像包伏,唔係好放得開~

Screen Shot 2017-12-05 at 3.09.32 PM

你地覺得哩個組合點哩?小編就覺得哩個組合幾盞鬼,見到農夫好委屈同好慘慘豬嘅下把位形象就覺得好搞笑啦~

Text Source:Girls Editorial
Photo Source:TVB

 

 

❣️ 立即 Follow 我們的 Instagram girlstyle.mag

🔔 訂閱 GirlStyle 女生日常 YouTube頻道

✨GirlStyle 女生日常手機應用程式正式登陸 App Store 及 Google Play✨ 👉 立即下載